Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 2 października 2023

Kolejne ognisko wścieklizny w powiecie bieszczadzkim

Kolejne ognisko wścieklizny w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. Getty Images
fot. Getty Images

W gminie Czarna w powiecie bieszczadzkim wykryto kolejne ognisko wścieklizny. Pierwsze ujawniono w Polanie, kolejne w Lipiu. Powiatowy lekarz weterynarii ustalił obszary zagrożone wścieklizną. Obejmują one też miejscowości sąsiednich gmin.

 


Pierwszy przypadek wścieklizny wykryto 6 września w Polanie, drugi 19 września w Lipiu. Znaleziono ją u lisa rudego. W związku z tym powiatowy lekarz weterynarii w Ustrzykach Dolnych Przemysław Łoś ustalił obszar zagrożony wścieklizną zwierząt.

Obejmuje on tereny miejscowości: w gminie Czarna: Bystre, Czarna Dolna, Czarna Górna, Lipie, Michniowiec, Paniszczów, Polana, Rosochate, Rosolin, Serednie Małe, Wydrne, Żłobek oraz w gminie Lutowiska: Lutowiska i Skorodne.

Na tym obszarze zakazana jest organizowanie targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę.

Dodatkowo nie wolno organizować polowań i odłowów zwierząt łownych. Wyjątkiem jest tu tzw. odstrzał sanitarny dzików oraz polowania indywidualnych bez udziału psów i naganki, na zasadach określonych przez powiatowego lekarza weterynarii.

Nie wolno też przemieszczać zwierząt domowych i gospodarskich z gatunków wrażliwych na chorobę, poza obszar zagrożony, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii.

W zamknięciu należy trzymać koty. Psy powinny się znajdować natomiast na ogrodzonym terenie zamkniętym lub w zamknięciu. Należy też zaszczepić przeciwko wściekliźnie koty, w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia.

Zwierzęta gospodarskie, z gatunków wrażliwych na chorobę, powinny zostać w budynkach inwentarskich tub w okólnikach lub na zamkniętych wybiegach lub na pastwisku pod stałym nadzorem człowieka.

Powiatowy lekarz weterynarii nakazał też sanitarny odstrzał lisów, jenotów, kun, norek, w szczególności osobników zachowujących się nietypowo. Odstrzelone zwierzęta należy niezwłoczne dostarczyć do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie lub do miejsc wskazanych przez powiatowego lekarza weterynarii.

Należy też zgłaszać przypadki znalezienia padłych zwierząt wolnożyjących.

Przemysław Łoś przypomina też, że coroczne szczepienie psów jest obowiązkowe na terenie całego kraju, a szczepienie kotów poza obszarem zagrożonym jest zalecane. - Zalecam również szczepienie zwierząt gospodarskich przeciw wściekliźnie – dodaje powiatowy lekarz weterynarii w Ustrzykach Dolnych.

Wścieklizna jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą aerogenną, dospojówkową lub poprzez transplantację narządów. W Polsce rezerwuarem wścieklizny jest lis rudy.

 

autor: oprac. paba


powiązane artykuły: