Ustrzyki Dolne
czwartek, 28 września 2023

Świetlica w Czarnej Dolnej zmodernizowana

Świetlica w Czarnej Dolnej zmodernizowana

Ponad 24 tys. zł kosztowała modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej. Dzięki dotacji oraz zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, została wyremontowana oraz przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 


Świetlica wiejska w Czarnej Dolnej jest jedynym miejscem do spędzania czasu wolnego w sołectwie.

- Celem tego zadania było stworzenie miejsca przyjaznego wszystkim grupom społecznym, które będzie sercem wsi, integrującym mieszkańców - wyjaśnia koordynatorka projektu Dorota Korżyk, inspektor ds. wniosków pomocowych i promocji w Urzędzie Gminy Czarna i jednocześnie sołtyska sołectwa Czarna Dolna.

W ramach projektu docieplono 150 m kw stropu świetlicy, zakupiono nowy komplet mebli, witrynę chłodniczą oraz stół do tenisa stołowego. - Ważnym aspektem projektu było poprawienie jej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dlatego zrobiono też podjazd, który umożliwi łatwiejszy dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami oraz matkom z dziećmi w wózkach - dodaje koordynatorka.

W remont świetlicy zaangażowali się wszyscy mieszkańcy sołectwa - Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich Babiniec oraz lokalny przedsiębiorca, dzięki któremu udało odmalować pomieszczenia, wykonać prace porządkowe i ułożyć kostkę brukową wokół świetlicy. W ramach pracy własnej mieszkańcy wykonali natomiast podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Na podsumowanie projektu zorganizowano imprezę integracyjną „Dzień Sąsiada”. Jak mówią mieszkańcy sołectwa świetlica będzie teraz stanowić będzie wizytówkę sołectwa Czarna Dolna.

Dotacja z Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 do sołectwa Czarna Dolna trafiła już po raz trzeci. Projekt „Świetlica w centrum uwagi - modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Czarnej Dolnej” realizowany był od maja do września.

Gmina Czarna na jego realizację, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pozyskała dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł, a mieszkańcy Czarnej Dolnej przekazali na jej remont 12 570,48 zł z Funduszu Sołeckiego na rok 2023.

ZDJĘCIA: DOROTA KORŻYK

 

Świetlica w Czarnej Dolnej zmodernizowana
Świetlica w Czarnej Dolnej zmodernizowana
Świetlica w Czarnej Dolnej zmodernizowana
Świetlica w Czarnej Dolnej zmodernizowana
Świetlica w Czarnej Dolnej zmodernizowana
Świetlica w Czarnej Dolnej zmodernizowana
Świetlica w Czarnej Dolnej zmodernizowana
Świetlica w Czarnej Dolnej zmodernizowana
autor: paba


powiązane artykuły: