Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 30 września 2019

Harcerze z Polany na inauguracji Roku Harcerskiego w Berezce

Harcerze z Polany na inauguracji Roku Harcerskiego w Berezce

Harcerska Drużyna Bartoszowa z Polany uczestniczyła w inauguracji roku harcerskiego Hufca Leskiego, do którego przynależy. W trakcie spotkania uroczyście zaprzysiężono dwóch, nowych polańskich druhów.

Przybyli harcerze wzięli udział we Mszy św. w kościele w Berezce, odprawionej przez ks. proboszcza – Tadeusza Latoszka, jednocześnie będącego głównym Druhem Hufca Leskiego. Podczas wygłoszonego słowa, podkreślono, że każdy harcerz powinien swoim postępowaniem dawać świadectwo służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu.

Po odprawionej Mszy św. nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie dwóch zuchów z Polany – Marka Hermanowicza i Kuby Radzińskiego – na harcerzy. Po przysiędze, młodych już harcerzy, udekorowano Krzyżami Harcerskimi.

Dziękujemy bardzo ks. proboszczowi z Polany za uczestnictwo w tych uroczystościach oraz transport harcerzy do Berezki. Podziękowanie składamy również rodzicowi – Bogdanowi Borzęckiemu – też za transport.

FOT. HANNA MYŚLIŃSKA

Harcerze z Polany na inauguracji Roku Harcerskiego w Berezce
Harcerze z Polany na inauguracji Roku Harcerskiego w Berezce
autor: HM