Ustrzyki Dolne
piątek, 15 grudnia 2017

Bieszczady na starej fotografii – Jak zarosły nam Bieszczady.

Bieszczady na starej fotografii – Jak zarosły nam Bieszczady.<br/>fot. Fotografia z prywatnego archiwum Zbigniewa Zębika.
fot. Fotografia z prywatnego archiwum Zbigniewa Zębika.

Kontynuujemy cykl prezentujący Bieszczady w archiwalnych fotografiach. Zbigniew Maj z Wetliny, przewodnik turystyczny, redaktor naczelny czasopisma „Bieszczady Odnalezione”, inspirowany starymi fotografiami, przypomina czytelnikom Gazety Bieszczadzkiej, jak to onegdaj w Bieszczadach bywało.

Fot. 1.
Na początku lat 60.XX w. Bieszczady stały się bardzo popularne. Jeszcze pod koniec poprzedniej dekady przystąpiono do budowy torowiska kolejki leśnej z Rzepedzi do Moczarnego oraz szosy, nazwanej później „dużą obwodnicą bieszczadzką”.
Nowe trasy komunikacyjne sprawiły, że nie tylko turyści zmotoryzowani, ale także ci z mniej zasobnym portfelem, głównie młodzież, zapragnęli na własne oczy ujrzeć tą dziką, tajemniczą krainę. Dysponując skromnymi nawet środkami, można było autostopem dotrzeć w najbliższe sąsiedztwo połonin. Ci którzy zdecydowali się na taką wyprawę, w nagrodę mogli ujrzeć prawdziwie „dzikie Bieszczady”. Piękne, rozległe widoki, niemal puste doliny, w których dopiero od niedawna zaczęły się pojawiać osady leśne i gospodarstwa pierwszych powojennych osadników. Zdjęcie z 1961 roku zrobiono w miejscowości Krywe. Wtedy jeszcze tak brzmiała oficjalna nazwa tej wioski. Potem z trudnych do zrozumienia dla miłośników historii Bieszczad powodów, nazwę tą spolszczono. Już w latach 60-tych pojawiła się nowa, obowiązująca do dzisiaj nazwa - Krzywe. W kadrze znalazła się najstarsza powojenna zabudowa wioski. W połowie lat 50. XX w. istniały tutaj tylko dwa widoczne na fotografii budynki – leśniczówka i dwurodzinna osada robotnicza. Obydwie drewniane budowle istnieją do dzisiaj. Torowisko kolejki zbudowano w latach pięćdziesiątych. W owym czasie kolejka kursowała na odcinku Majdan - Kalnica, a prace przy budowie dalszego odcinka tej trasy prowadzono już w Wetlinie. Przed wojną także istniała tutaj linia kolejkowa, ale stare torowisko (które również wiodło przez Krywe) znajdowało się powyżej górnego końca dawnej wsi, pod stokami Małego Jasła. Również wiodąca przez Krywe droga, jeszcze w XIX w. miała inny przebieg niż obecnie. Z Cisnej podróżowało się nią doliną potoku Zwir, następnie przez przełęcz pomiędzy Mochnaczką a Rożkami docierało się do środkowej części Krywego, gdzie niegdyś stała karczma.
Widoczni na tej pamiątkowej fotografii młodzi ludzie stoją na przejeździe kolejkowym, który istnieje do dzisiaj. Torowisko przecina tutaj droga leśna. Jeśli spojrzymy na plan dalszy, widzimy w dole po prawej stronie autokar. Stoi on w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się „Bar Na Stawach” i stawy hodowlane z łowiskiem. Z lewej strony zdjęcia, za plecami młodzieńców dostrzec możemy pozostałości przedwojennej drogi. Zarówno z jednej, jak i drugiej strony rzeczki widoczny jest ślad dawnego dojazdu do przyczółków nieistniejącego już wówczas mostu. Stara droga prowadziła obok znajdującego się nieopodal młyna dwukołowego, który działał tam do 1947 roku. Znajdował się on na wprost drogi leśnej, na której stoją chłopcy, po drugiej stronie dzisiejszej szosy. Przez wiele lat stał później w tym miejscu hotel robotniczy, rozebrany pod koniec lat 90 XX w. Nieco dalej, u podnóża Krzemiennej, widzimy wspomniane już wcześniej, budynki leśne - leśniczówkę i osadę robotniczą wraz z budynkiem gospodarczym. (...)

(Więcej w GB 24 - zapraszamy do zakupu PDF)

 

autor: Zbigniew Maj


powiązane artykuły: