Ustrzyki Dolne
wtorek, 19 czerwca 2018

Zapraszamy do Górzanki

Zapraszamy do Górzanki

Zbliżają się wakacje i czas letnich wędrówek. Tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą podziwiać bieszczadzkich krajobrazów ze szczytów gór, zapraszamy do zapoznania się z tajemniczymi bieszczadzkimi dolinami. Dziś zapraszamy Was do Górzanki w powiecie leskim.

W Górzance podobnie jak w całych Karpatach w XVIII i XIX wieku mieszkali wierni wyznania wschodniego – grekokatolicy, oraz obrządku łacińskiego. Rusini na ogół byli grekokatolikami, Polacy katolikami. Mieszkańcy żyli zgodnie, rodziny często były mieszane, wspólnie obchodzono święta. Wspólnie uczestniczono w nabożeństwach i uroczystościach.

Według lokalnego przekazu, u podnóża góry Biłat przed 1718 rokiem stała w Górzance świątynia, ale podobno spłonęła w pożarze wioski. Druga świątynia, zbudowana prawdopodobnie ok. 1718 roku, stojąca na obecnym już miejscu, prawdopodobnie była kaplicą dworską i służyła dawnym właścicielom wioski, oraz wiernym obu obrządków aż do roku 1835. 10 sierpnia 1835 roku świątynia po rozbudowaniu, została poświęcona pod wezwaniem św. Paraskewy i oddana wiernym obrządku grekokatolickiego. Wierni obrządku rzymskokatolickiego chodzili wtedy do kościoła w Wołkowyi.

Po Akcji „Wisła” cerkiew w Górzance pozostała niezabezpieczona na ok 20 lat. Wiele zasług dla ocalenia świątyni wniósł ks. Franciszek Stopa, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Polańczyku. W późniejszych latach powoli organizowało się życie parafialne, remontowano świątynię. Była ona niestety kilkakrotnie rabowana, a wiele cennego wyposażenia skradziono. To, co ocalało, w tym elementy z kościoła w Wołkowyi, stanowią jej obecne cenne wyposażenie.

Architektura świątyni w Górzance wpisuje się w kanon cerkwi karpackiej, m.in. ma godne wyeksponowane miejsce we wsi, bliskość potoku, prezbiterium na wschód, starodrzew, oraz wokół cmentarz, zrębowatość, oszalowanie oraz gont. A w pobliżu jest parawanowa dzwonnica z II połowy XIX wieku, w której wisi dzwon z 1744 roku. Przy świątyni znajduje się wieniec lipowo-dębowego starodrzewu, z których najbardziej okazały to dąb - być może pamiętający czasy Jagiellonów.

Na ogromną uwagę zasługuje wnętrze świątyni. Tutaj zachował się łaciński, przyścienny ołtarz główny oraz dwa ołtarze narożne, św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela - stanowiące oryginalne wyposażenie świątyni. Na uwagę zasługuje unickie tabernakulum, na którego drzwiczkach zamiast białej hostii, nad kielichem wyrzeźbiono kosteczkę chleba - prosforę. Z najstarszego ikonostasu zostały tylko cztery elementy: krzyż ze zwieńczenia ikonostasu, ikona Chrystusa Pantokratora z rzędu Deesis w ramie i dwie ikony proroków. W świątyni na ogromną uwagę zasługuje płaskorzeźbiony (palietowo-reliefowy, konturowy) ikonostas z ok 1756 roku. To największy skarb świątyni i jest absolutną rzadkością w skali Karpat.

Świątynia urzeka swoją skromnością na zewnątrz, zachwyca bogactwem i pięknem rzeźby ikonostasu. Wiele istotnych informacji uzyskamy od Proboszcza Parafii - ks. Piotra Bartnika, – dzięki któremu możemy podziwiać piękno i majestat tego miejsca.

FOT. LIDIA TUL-CHMIELEWSKA

 

Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
Zapraszamy do Górzanki
autor: ltc