Ustrzyki Dolne
sobota, 15 lipca 2023

Są pieniądze na bieszczadzkie zabytki

Są pieniądze na bieszczadzkie zabytki<br/>fot. Paulina Bajda
fot. Paulina Bajda

180 mln rządowej dotacji dostały podkarpackie gminy i powiaty na remonty zabytków. Prace konserwatorskie będą prowadzone m.in. w ruinach cerkwi w Krywem, przy grobowcu Stroińskich z Sianek, w cerkwi w Łopience i Górzance oraz przy dzwonnicy w Polanie.

Dofinansowanie z Polskiego Ładu obejmie w szczególności prace konserwatorskie przy zabytkach sakralnych, w zabytkowych kościołach czy cerkwiach.

Powiat bieszczadzki
Powiat bieszczadzki wykona prace przy kościele Matki Bożej Bieszczadzkiej i w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych. Zostanie wyremontowany dach w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Brzegach Dolnych i posadzka kościoła Narodzenia NMP w Krościenku. Remonty obejmą też kościół w p.w. Świętej Barbary w Ropience, gdzie zrobione będzie odwodnienie oraz zabytkową kaplicę grobową Wierzbickich w której zostanie zrobiona posadzka. Ne te prace powiat dostał 1 293 600 zł.

ZDJĘCIE: Brzegi Dolne - Magdalena Kuzar (arch. GB)

Gmina Czarna dostała pieniądze na prace konserwatorskie przy dzwonnicach w Polanie - w dawnym zespole cerkiewnym pw. św. Mikołaja oraz tej znajdującej się przy dawnym kościele rzymskokatolickim. Dodatkowo wyremontowany zostanie zabytkowy ikonostas w kościele pw. św. Rodziny w Rabem, prace będą też prowadzone przy cerkwiach - pw. Św. Michała Archanioła w Bystrem i Soborze Bogurodzicy Lipiu oraz w kościele p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża Czarnej Górnej. Na te prace gmina dostała 1 245 580 zł.

ZDJĘCIE: Polana - Henryk Bielamowicz/Wikipedia

Gmina Lutowiska już szykuje się do dawno wyczekiwanego przez mieszkańców i turystów zabezpieczenia ruin cerkwi w Krywem oraz do remontu kościoła pw. Świętego Biskupa i Męczennika w Lutowiskach. Wymieniona zostanie też podłoga w kościele w Dwerniku oraz odrestaurowany zostanie krzyż przydrożny na Caryńskiem. Prace konserwatorskie będą też prowadzone przy grobowcu oraz nieistniejącym już dworze Stroińskich, dawnych właścicieli Sianek. Gmina Lutowiska uzyskała na te prace dofinansowanie w wysokości 757 040 zł.

ZDJĘCIE: Krywe - Lidia Tul-Chmielewska (arch. GB)

Powiat leski
Powiat leski dostał pieniądze na budowę Karpackiego Ogrodu Sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego, na remont kamienicy ul. W. Pola 1 w Lesku, remont ambony w kościele pw. Św. Anny w Hoczwi oraz na remont chóru w kościele p w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Średniej Wsi. Tu wysokość dofinansowanie wyniosła 1 116 633,08 zł.

ZDJĘCIE: Łopienka - Karpaccy.pl

Gmina Baligród za 809 593,44 zł, zrobi renowację kaplicy pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowosiólkach oraz w kościele Niepokalanego Poczęcia N.P Marii w Baligrodzie.
Cisna dostała 479 000 zł dofinansowania na zahamowanie destrukcji oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji materialnej zabytkowej greckokatolickiej cerkwi pw. św. Paraskewii w Łopience.

ZDJĘCIE: Górzanka - Inka wieczeńska (arch. GB)

Gmina Lesko na remont elewacji budynku i odwilgocenie fundamentowych ścian zewnętrznych kościoła parafialnego pw. Św. Anny kościoła w Hoczwi oraz na drewnianego kościoła pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi dostała 479 000 zł.

Gmina Olszanica za 686 000 zł odrestauruje ołtarze boczne w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa w Uhercach Mineralnych oraz przeprowadzi prace konserwatorskie w kościele w Stefkowej i przeprowadzi prace konserwatorskie w budynku zabytkowego kościoła w Zwierzyniu.

Gmina Solina zajmie się remontem zabytkowych dzwonnic na swoim terenie oraz polichromią w Bereżnicy Wyżnej. Dodatkowo prace konserwatorskie będą prowadzone w zespole cerkiewnym w Górzance. Kwota dotacji to 1 050 823,62 zł.

Powiat sanocki
Pieniądze z Polskiego Ładu trafią też do gminy Sanok. 1 217 579,55 zł zostanie podzielone m.in. na remont muru kamiennego wokół kościoła filialnego (byłej cerkwi) pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Trepczy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tyrawie Solnej oraz na konserwacja i restauracja Ikonostasu w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kostarowcach.

Natomiast w powiat sanocki dostał dofinansowanie w wysokości 1 117 200,00 zł. W głównej mierze będą przeznaczone na remont Zamku Królewskiego w Sanoku. W planach jest wykonanie dekoracji rzeźbiarskiej na fasadzie głównej Zamku Królewskiego w Sanoku, gdzie zamontowane zostaną odtworzone kartusze herbowe. Dodatkowo wymienione będą elementy drewniane wieży na dziedzińcu zamkowym, odrestaurowana zostanie tzw. Sala Kolebkowa w północnej części zamku, która zostanie też zaadoptowanie do funkcji ekspozycyjnej. Prace konserwatorskie i restauratorskie będą też prowadzone wokół cembrowiny renesansowej studni na dziedzińcu zamku.
Dodatkowo zmodernizowany zostanie system sygnalizacji przeciwwłamaniowej w zamku.
Natomiast przy zabytkowym budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku będą prowadzone pace odtworzeniowe i roboty budowlane.

ZDJĘCIE: Zamek Sanok -  Przykuta/Wikipedia

W Zagórzu 1 105 147,90 zł zostanie przekazane na remonty miejscowej parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP, na remont więźby dachowej zabytkowego murowanego kościoła pw. Matki Bożej Gromnicznej w Porażu oraz na prace konserwatorskie przy remontowo-konserwatorskie w kościele rzymskokatolickim - dawnej cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Czaszynie.

ZDJĘCIE: Czaszyn - Wikipedia

Sąsiadująca z powiatem bieszczadzkim gmina Bircza, z Polskiego Ładu dostała 1 043 700,00 zł i przeprowadzi prace konserwatorskie w kaplicy grobowej rodziny Pieściorowskich w Kuźminie, wykona izolację przeciwwilgociową na plebanii i kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Birczy, oraz zajmie się remontem dachu na dawnej greckokatolickiej pw. św. Teodozego - obecnego kościoła rzymskokatolickiego w Malwie.

ZDJĘCIE: Kuźmina - Henryk Bielamowicz/Wikipedia

 

autor: paba


powiązane artykuły: