Ustrzyki Dolne
sobota, 10 marca 2018

Spacer po krainie lipeckiej

Spacer po krainie lipeckiej

Michniowiec, Bystre i Lipie – skrawek ziemi gdzie wody potoku spływają do Morza Czarnego.

Od Czarnej na wschód, zobaczymy obszar źródliskowy potoku Mszaniec, który poza granicami Polski, po kilkunastu kilometrach uchodzi do Dniestru. Miejsce tak pełne uroku, że poruszy nawet najbardziej odpornego na widoki turystę. Dolina Mszańca należy do tzw. krainy lipeckiej, obejmującej niegdyś dziesięć wsi na prawie wołoskim, obecnie na terytorium Polski znajdują się trzy z nich: Michniowiec, Bystre i Lipie.

A tam droga się kończy i dalej już tylko las…
Jadąc drogą warto zatrzymać się w Lipiu. Tutaj zobaczymy m.in. dzwonnicę parawanową z XIX wieku uszkodzoną podczas pożaru cerkwi, która doszczętnie spłonęła w nocy z 18 na 19 maja 1981 roku. W miejscu, w którym kiedyś stała cerkiew, do niedawna mogliśmy zobaczyć stos blach z kopuł świątyni oraz zarośnięte fundamenty. Obok zobaczymy pozostałości cmentarza z kilkunastoma nagrobkami. Obecnie teren cmentarza został uporządkowany.

Od Czarnej najdalej, na końcu lokalnej drogi leżą dwie stykające się ze sobą wsie: Bystre i Michniowiec. W centrum Bystrego stoi okazała cerkiew pw. św. Michała Archanioła, zbudowana w 1902 roku, wg projektu zespołu architektów ze Lwowa. To jedyna ocalała z pięciu podobnych świątyń istniejących do wojny w Bieszczadach. Wewnątrz możemy zobaczyć ramę ikonostasu – bez ikon. We wnętrzu cerkwi obecnie możemy zobaczyć ekspozycję krzyży ze zniszczonych cmentarzy i cerkwi. W pobliżu mamy stary cmentarz z kamiennymi nagrobkami.

Zaraz obok Bystrego, leży wieś Michniowiec. Znajduje się tutaj również warta obejrzenia – oryginalna w kształcie i niemająca odpowiednika w polskiej części Karpat – cerkiew pw. Narodzenia NMP. Pochodzi z 1863 roku. Wewnątrz zachował się prawie w całości ikonostas z II połowy XiX wieku, a polichromia z czasów ostatniego remontu. Obok wyjątkowa dzwonnica z 1904 roku o konstrukcji w dolnej części - zrębowej, w górnej – szkieletowej, a budowle wieńczy typowy bojkowski brogowy dach piramidalny – jedyna tego typu w regionie. Zbudowana przez cieślę Jakuba Hryba, służyła niegdyś, jako kostnica dla samobójców. Dzwonnica oraz cerkiew łączą w sobie wszystkie techniki stawiania budowli drewnianych.

Godne uwagi jest unikatowy zespół kamieniarki ludowej. W Michniowcu i Bystrem stoi aż dziewiętnaście wykonanych z piaskowca krzyży przydrożnych. Niektóre osiągają nawet wysokość 4,5 m, jest to największe tego rodzaju skupisko w Bieszczadach.
Z pobliskiego wzgórza możemy zobaczyć przepiękne panoramy: na wieś Michniowiec i Bystre oraz okalające wzgórza Jawornik na północy, Magurę Łomniańską na wschodzie, pasmo Ostrego na południowym-wschodzie i Berdo na południu.

Kraina warta polecenia.

 

Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
Spacer po krainie lipeckiej
autor: L.T-Ch.


powiązane artykuły: