Ustrzyki Dolne
środa, 12 czerwca 2019

Osiedla w Ustrzykach – mieszkańców miasta to nie interesuje?

Ustrzycki Rynek z lotu ptaka<br/>fot. TVP Rzeszów
fot. TVP Rzeszów

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie utworzenia osiedli w Ustrzykach Dolnych. Niestety wygląda na to, że mieszkańcy Ustrzyk Dolnych nie są zainteresowani zmianami w mieście. Frekwencja na spotkaniach była porażająco niska. Jutro ostatnie spotkanie w tej sprawie.

24 maja zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące statutów osiedli w mieście. Wstępnie zaplanowano, że w Ustrzykach Dolnych powstanie siedem osiedli: Osiedle nowe PCK, Osiedle stare PCK, Osiedle Gombrowicza, Osiedle Fabryczne, Osiedle Miasto, Osiedle Przedmieście i Osiedle Rynek. Na osiedlach ma zostać wprowadzony fundusz osiedlowy, który będzie działał na podobnych zasadach jak funkcjonujący obecnie na wsiach fundusz sołecki. Gmina do dyspozycji mieszkańców osiedli planuje przeznaczyć ok. 0,5 mln zł.

W Ustrzykach Dolnych mieszka ponad 9 tys. osób, jednak w spotkaniach dotyczących konsultacjach społecznych dotyczących statutów osiedli, wzięło udział niecałe 60 osób i jak na razie, od ich propozycji zależeć będzie wygląd ustrzyckich osiedli.

Konsultacje trwały od 8 do 24 maja. Pierwsze spotkanie odbyło się w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, a wzięło w nich udział 5 osób. W trakcie prezentacji mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi do zapisów statutu oraz zaproponowali m.in. zmiany przy wyborze zarządu osiedla. Chcą by Ogólne Zebranie Mieszkańców było ważne niezależnie od ilości obecnych osób, a zarząd powinien składać się z nieparzystej liczby członków. Według ich propozycji zarząd powinien być wybierany przez mieszkańców, a przewodniczącym powinna zostać osoba z jak największą liczba głosów.

Kolejne spotkanie odbyło się 9 maja w Szkole Podstawowej nr 2. Niestety nie było zbyt dużej frekwencji, bo zjawiło się tylko 4 mieszkańców. Tu mieszkańcy zaproponowano również zmiany dotyczące zarządu osiedli. 7 mieszkańców zjawiło się natomiast 15 maja na kolejnym spotkaniu w SP nr 2, ale nie mieli uwag do statutów.

Kolejne spotkanie odbyło się 16 maja w Muzeum Młynarstwa i Wsi, a zainteresowanych statutami osiedli było aż 16. W trakcie prezentacji mieszkańcy zaproponowali m.in. podzielić osiedle na: Osiedle Fabryczne-Jasień obejmujące ul. Fabryczną, Bieszczadzką, Kolejową, Naftową, Jasień, Dwernickiego, a pozostałe ulice tj. 29 Listopada, Mickiewicza, Dworcowa, Wojska Polskiego, Nadbrzeżna powinny zostać dołączone do Osiedla Miasto lub powinny utworzyć odrębne osiedle.

Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych 17 maja zjawiło się 5 osób. W trakcie prezentacji mieszkańcy wyrazili zgodę na przyłączenie do osiedla ulic: 29 Listopada, Dworcowej, Mickiewicza, Nadbrzeżnej, Wojska Polskiego, ale pojawiła się też do rozpatrzenia propozycja utworzenia odrębnego osiedla z tych ulic.

Na spotkanie w Ustrzyckim Klubie Turystyki, Kultury i Tradycji przyszło tylko 3 mieszkańców. W trakcie spotkania zaproponowano aby do Osiedla Przedmieście dołączyć ulice Rzeczną oraz Ogrodową.

Ostatnie spotkanie w sprawie statutów osiedli odbyło się 24 maja w Żłobku Miejskim i udział w nim wzięło 19 osób. W trakcie prezentacji mieszkańcy zaproponowali m.in.: ustalenie wynagrodzenie dla członków zarządu oraz rozszerzyć skład zarządu do 5 członków. Mieszkańcy zaproponowali też zmianę nazwy osiedla na „Stare Miasto”. Mieszkańcy stwierdzili też, że istnieje konieczność skonsultowania pomysłu z zarządcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i dlatego, należy przełożyć tworzenie osiedli na kolejny rok.

Ostatnie spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące statutów ustrzyckich osiedli odbędzie się 13 czerwca o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. ZAPRASZAMY - decydujcie o swoim mieście!!

 

Dworzec w Ustrzykach Dolnych<br/>fot. Zdzisław Mołodyński
fot. Zdzisław Mołodyński
Pumptrack w ustrzyckim parku "Pod dębami"<br/>fot. Zdzisław Mołodyński
fot. Zdzisław Mołodyński
Osiedla w Ustrzykach – mieszkańców miasta to nie interesuje?<br/>fot. UM Ustrzyki Dolne
fot. UM Ustrzyki Dolne
autor: paba
źródło: UM Ustrzyki Dolne


powiązane artykuły: